Základní škola Ročov, Rodinná škola Vítejte

Ročov 121, Louny 439 67
+420 702 152 250

Vítejte

 


V úterý 21.2. 2017 od 10:00 do 12:00 hod v sokolovně trénink s olympionikem Petrem Pilátem - českým freestylovým motokrosařem :)

 

Zápis do prvního ročníku pro školní rok 2017/18 se koná 6. dubna 2017 od 12:00 do 18:00 hod.

 

soubory_editor/image/Scan1(6).pdf 

Kdo jsme:

vesnická malotřídní škola rodinného typu s pěti ročníky a školní družinou. Základní škola je umístěna v jedné budově, ke které patří školní dvůr, který je využíván o přestávkách, ale i pro výuku.
Vyučujeme ve 3 kmenových učebnách a učebně PC. Jedna kmenová třída je vybavena interaktivní tabulí. Kuchyňka je využívána v hodinách Pč nebo v zájmových kroužcích. ŠD má svou třídu.
Využujeme podle vzdělávacího programu MŠMT ČR čj.: 16847/96-2 pro základní školy.
Od září školního roku 2007/2008 je postupně zaváděna výuka podle nového Školního vzdělávacího programu pro základní vzdělávání s mottem: "Řekni mi a já zapomenu. Ukaž mi a já si zapamatuji. Nech mne to udělat a já to pochopím." Velkou pozornost věnujeme rozvoji komunikačních dovedností žáků. Máme všechny předpoklady, abychom mohli poskytovat žákům kvalitní základy všeobecného vzdělávání.

Čím se chlubíme:

výhody "vesnické školy" - malé třídní kolektivy, rodinné prostředí, ale také nabízíme vybavení a zázemí, které by mohly závidět i některé školy "městské" - moderně vybavené učebny výpočetní techniky a interaktivní tabule se stávají pro potřeby moderní výuky samozřejmostí. Na škole je síť 10-ti počítačů trvale připojených k internetu. Dvě kmenové třídy mají po čtyřech PC, využívaných hlavně pro výukové programy. Žáci pracují s odbornými výukovými programy od firem Terasoft, Chytré dítě, Silcom. V kroužku informatiky se učí ovládat textové, tabulkové nebo grafické editory. To jim umožňuje vyhledávat nové informace a také je zpracovávat.

Co nabízíme:

 • rodinné a klidné prostředí malé vesnické školy s využitím hlavní přestávky k pobytu na školním dvoře s tělocvičnými sestavami, trampolínou a stolem na stolní tenis
 • nízký počet žáků ve třídě
 • individuální přístup pedagogů k žákům
 • přirozené metody vyučování založené na tvořivé aktivizaci žáků v učení
 • výuku v počítačové učebně a na interaktivní tabuli
 • individuální péči žáků s poruchami učení
 • výuku plavání ve všech ročnících
 • od 1. do 5. ročníku bezplatnou docházku do školní družiny
 • širokou nabídku zájmových útvarů
 • účast v celostátních testech
 • kvalitní přípravu žáků na přechod na 2. stupeň ZŠ V Lounech
 • stravování ve školní jídelně
 • prodej ochuceného mléka a jogurtů
 • projekt "Ovoce do škol"
 • účast v řadě akcí pořádaných školou
 • výuka v klidném a bezkonfliktním prostředí

Prostě přijďte, rádi Vás uvidíme :-)

Školní rok 2015/2016:

 • 1. třída  - tř. uč. Mgr. Jana Citová
                     1. ročník - 10 žáků                                                                    
 • 2. třída  - tř. uč. Dagmar Bajáková 
                     2. ročník - 7 žáků          
                     3. ročník - 4 žáků
 • 3. třída - tř. uč. Mgr. Jitka Křížová                                                            

                                4.ročník - 4 žáci         

                                5. ročník - 7 žáků